spedizioni.pl Blog

0

Kara nałożona przez ITD, jak się odwołać?

Inspekcja Transportu Drogowego niejednokrotnie dokonuje kontroli przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą związaną z pojazdami i transportem. Niejednokrotnie takie kontrole odbywają się na drodze, kiedy dokonuje się zatrzymania konkretnego pojazdu. Wtedy maksymalna kara nałożona na...

0

Ceny autostrad w Belgii

Wszystkie autostrady w Belgii są bezpłatne, całkowita ich długość to 1763 km. Płatne są wybrane tunele, na przykład przejazd tunelem łączącym Liefkenhoek z Antwerpią, przełęcze lub mosty.

0

Badania lekarskie i psychotechniczne

Ogólna ocena stanu zdrowia Aby uzyskać prawo jady każdej kategorii, należy zgłosić się na badanie lekarskie, które wykaże brak uszczerbku na zdrowiu, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na prowadzenie pojazdem. Badania te powinny stwierdzić brak...

0

Odpoczynek dzienny kierowcy,
który jeździ sam, i w załodze

Jaki prawami rządzi się jazda kierowców w pojedynkę, a jakimi w zespołach? Relacje i zasady wypoczynków w różnych kombinacjach. Ile powinien trwać wypoczynek i w jakich proporcjach? Czy warto jeździć samemu czy może lepiej...

0

Zakazy jazdy w Polsce

W Polsce obowiązują bardzo jasne wytyczne co do zakazu ruchu ciężarówek. W wielu krajach zachodnich zdecydowano się wprowadzić bardzo sztywne i restrykcyjne zasady co do możliwości ruchu ciężarówek w określonych godzinach – przeważnie w...

0

Naklejki norm emisji spalin

Ograniczanie emisji spalin w Polsce Specjaliści twierdzą, że polskie powietrze jest najbardziej zanieczyszczonym w całej Unii Europejskiej. W niektórych miastach stężenie toksycznych substancji (w tym także rakotwórczych) znacznie przekracza normy. Większość pochodzi bezpośrednio od...

0

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych

Wprowadzenie ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę przepustowości dróg w dniach, w których obserwujemy wzmożony ruch pojazdów osobowych. Nie tylko poprawia to komfort podróżowania samochodami osobowymi, ale także...

0

Kiedy szkolenie okresowe dla kierowcy

Szkolenie okresowe musi odbyć każdy kierowca zawodowy, aby móc wykonywać swój zawód na terenie polski i krajów Unii Europejskiej. Poza zdobyciem kwalifikacji zawodowych i odbywaniem cyklicznych szkoleń okresowych, zawodowi kierowcy są zobowiązani do odbywania...

0

Nieprowadzenie pojazdu a zaświadczenia

2 marca 2015 roku w życie weszła większość przepisów nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 w sprawie stosowania tachografów w transporcie drogowym. Nowe przepisy w całości zastępują wcześniejsze Rozporządzenie, które zdezawuowało się...